Cesky

JASEKA - jsme stále stejní přesto jiní

O nás

Poradenská a vzdělávací společnost JASEKA působí v sektorech průmyslu a služeb v České a Slovenské republice již více než osmnáct let, od roku 1992, kdy byla založena panem Mgr. Jaroslavem Seifertem a paní Ing. Jarmilou Fryntovou.

JASEKA se dlouhodobě zaměřuje na provozní management na úrovni vedoucích provozů, koordinátorů, mistrů a supervizorů; v oblasti služeb (zvláště v hotelnictví) na vedoucí úseků, sekcí a středisek. Specializuje se především na programy radikálních změn podnikové kultury, na posilování samostatnosti, schopností samoorganizace, dynamiky a vitality. V podstatě jde o zvýšení konkurenceschopnosti firmy a zlepšování produktivity prostřednictvím přejímání odpovědnosti, rozvoje autonomie a změn v komunikaci mezi jednotlivci, týmy a skupinami v podniku.

krize v hotelnictví, cestovním ruchu - jak ji překonat

JASEKA při uskutečňování vzdělávacích a poradenských projektů působí u jednotlivých klientů od několika dní až po více než 9 let soustavné spolupráce při dosahování průlomových cílů. Vede vzdělávací programy, specializované výcviky interních koučů a facilitátorů. Mimo to působí v programech změn v roli koučů. Klíčovou poradenskou aktivitou je oblast systemické supervize a utváření nového stylu specifického supervizního vedení. Veškeré služby jsou poskytovány „in company“, přímo v reálném prostředí účastníků (koučování tzv. „na výrobní podlaze“). Otevřenou aktivitou společnosti Jaseka je Strategická skupina, která je svolávána několikrát ročně, za účasti předních manažerů z výrobních podniků a z oblasti služeb, pojednává o trendech v předem specifikované oblasti. Všechny aktivity společnosti podporují koncepci „učící se firmy“.

JASEKA - jsme stále stejní, přesto jiní Jaseka se odlišuje od své konkurence především naprostou otevřeností, schopností získat rychle podporu těch, s nimiž spolupracuje na plnění úkolu, uměním po celou dobu projektu zahrnout do projektových aktivit všechny zainteresované a dotčené (od operátora po generálního ředitele) a dále vysokým nasazením, důsledností a motivací dotáhnout věci do konce.

JASEKA usiluje o to, aby její příspěvky v daném projektu byly srozumitelné, jednoduché a krátké. Dále aby přínosy pro klienta byly přímé a okamžité, stejně jako dlouhodobé a uskutečnitelné. Usilujeme, aby implemenace projektových výstupů byla rychlá a respektovala firemní kulturu klienta. K dosažení daných cílů využíváme projektovou logiku a měřitelnost přínosů.

JASEKA dosud připravovala a realizovala rozvojové projekty pro více než 60 klientů, z nichž například ve firmách Škoda Auto, Barum Continental, Delphi Packard, Severočeské vodovody a kanalizace, Glaverbel, Vítkovice, Kaučuk, Hotel Dvořák Karlovy Vary, Hotel Diplomat Praha, Hotel Imperial Ostrava, Hotel Harmony Špindlerův Mlýn, Hotel Voroněž Brno, hotelový řetězec OreaHotels, Česká pošta působí/působil tým společnosti dlouhodobě.