Cesky

Strategická skupina - rámec pro dialogObsah:
O Strategické skupině
Aktuálně připravujeme
Termíny konání a témata Strategických skupin 2000-2017
Registrace a podmínky

O strategické skupině

Strategická skupina je setkávání manažerů, vedoucích pracovníků a majitelů firem, již od roku 2000, vždy dvakrát ročně.

Ze zkušeností z mnoha návštěv konferencí a seminářů jsme došli k názoru, že zde chybí otevřená platforma pro ty, kteří chtějí svůj čas využít k otevřené diskusi, otázkám a sdílení svých zkušeností. Opakovaná účast potvrzuje, že témata jsou aktuální a přínosná. Počet přítomných, který se pohybuje mezi 15 až 25 osobami, umožňuje diskutovat a diskutovat s odborníky z průmyslu, akademické obce a sektoru služeb. Jde o bezpečnou komunikaci na témata, která přicházejí, jsou nová, zároveň však pro určitou část účastníků již známá.

Pro vystoupení jednotlivých přispěvovatelů Strategické skupiny nejsou předepisovány žádné obsahy, rámec je dán vyhlášeným tématem. Obsah sdělení, zpravidla představující originální pohledy autora do budoucnosti, přinášející také podněty pro současnost, ponecháváme na řečnících. Přidanou hodnotou pro účastníky je prostor pro dialog, výměnu zkušeností a názorů, možnost vytvořit si jedinečné poznatky. Atmosféra ve skupině je tolerantní pro názory, které prezentují druzí. Poskytujeme 100% záruku spokojenosti s organizací a s možností se dotazovat, resp. vyjádřit svůj názor k jednotlivým příspěvkům.

Zpět na obsah

Aktuálně připravujeme - Těšíme se na shledání s Vámi


Čtvrtek 23.05.2019, Praha 6, hotel International, 9:00‒17:00
Disrupce všude kolem nás ‒ Bod zlomu, průmysl 4.0, zlomové inovace (program)
Radek Navrátil, ŠKODA AUTO a.s., vedoucí výrobního systému
Lukáš Ferkl, ČVUT UCEEB, ředitel
Ilona Švihlíková, vysokoškolská pedagožka
Jaroslav Seifert, Jaseka s r.o.

Termíny konání Strategických skupin 2000-2018

Čtvrtek 22.03.2018, Praha 6, hotel International, 9:00‒17:00
Lidskost, slušnost, přiměřenost ‒ výzva managementu! (program)
Ing. Antonín Čagánek, konzultant, vedoucí pracovník v průmyslových podnicích
JUDr. Karel Havlíček, právník, filozof a nakladatel
Aleš Šlechta, Galvamet spol. s r.o., jednatel
Mgr. Jaroslav Seifert, Jaseka s r.o.

Čtvrtek 9.11.2017, Praha 6, hotel International
Společnost 4.0 - Kdo je nositelem hodnot? (program)
Dipl. ing. Miroslav Kroupa, Škoda Auto, a. s.
Ing. Pavel Vacek, nezávislý konzultant
Ing. Petr Šídlo, Direct People
Mgr. Jaroslav Seifert, Jaseka s r.o.

Čtvrtek 10.11.2016, Praha 6, hotel International
Lidé až na posledním místě?! Motivace v nové situaci managementu (program)
Více zde (průvodní text)

Čtvrtek 17.03.2016, Praha, hotel International
Na co nejsme připraveni

Čtvrtek 07.04.2016, Praha, hotel International
Jak naučit firmy reagovat na globalizovaný svět

Čtvrtek 22.10.2015, Buštěhrad
Pokračující automatizace - lidé, týmy, výroba+exkurze UCEEB

Čtvrtek 24.9.2015, Praha
Volatilita jako normální stav

Čtvrtek 17.4.2014, Praha
Člověk jako účetní položka (pdf)

Čtvrtek 24.10.2013, Praha
Na čem záleží – Lidé ve světě konkurence, příležitostí a změn (pdf)

Čtvrtek 18.4.2013, Praha
Proč jsou úspěšné firmy i v době krize? (pdf)

Středa 13.3.2013, Praha
Energetika, ekologie a zdravý životní styl (pdf)
Rozhovor s Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajsem, CSc. (pdf)

Čtvrtek 25.10.2012, Praha
Nová praxe sdílení, myšlení a učení v globální organizaci (pdf)

Čtvrtek 19.4.2012, Praha
Rozvoj technologie a lidský faktor (pdf)

Čtvrtek 20.10.2011, Praha
Strategie globalizace a nové výzvy (pdf)

Čtvrtek 24.3.2011, Hotel Park Inn, Praha 2
Vytváření synergií při uskutečňování firemních záměrů – na úrovni provozních jednotek (pdf)

Čtvrtek 21.10.2010, Hotel Crowne Plaza Praha 6
Deset let Strategické skupiny - Překonávání překážek při úsilí o špičkové výkony (pdf)

Čtvrtek 22.4.2010, Hotel Crowne Plaza Praha 6
Deset let Strategické skupiny - Co bude za dva roky a jak se na ně připravit? (pdf)

Čtvrtek 22.10.2009, Hotel Crowne Plaza Praha 6
Přelomové body v životě firmy - jak je úspěšně zvládnout? (pdf)

Čtvrtek 23.4.2009, Hotel Savoy Praha
Co bude po krizi a jak dál? (pdf)

Čtvrtek 23.10.2008, Hotel Savoy Praha
Nové trendy v zaměstnávání mladých a stárnoucích zaměstnanců (pdf)

Čtvrtek 24.4.2008, Hotel Savoy Praha
Jaké trendy očekávají úspěšní (pdf)

Čtvrtek 18.10.2007, Hotel Savoy Praha
INOVACE – optimalizace – řízení - lidé (pdf)

Čtvrtek 26.4.2007, Hotel Savoy Praha
Soudobé metody zlepšování produktivity (pdf)

Čtvrtek 19.10.2006, Hotel Le Palais
Podnik jako živý organismus / Company as a living organism.

Čtvrtek 20.4.2006, Hotel Le Palais
Jak získat plné zapojení a loajalitu talentovaných pracovníků?

Čtvrtek 17.2.2005, hotel Savoy Praha
Odpovědnost, motivace a vztahy ve firmě;

Čtvrtek 11.11.2004, hotel Savoy Praha
Učící se výrobní týmy;

Čtvrtek 23.9.2004, hotel Savoy Praha
Zvyšování produktivity - principy lean managementu a myšlení;

16.-19.8.2004
Letní škola zlepšování produktivity pro výrobní management;

Čtvrtek 17.6.2004, hotel Savoy Praha
Využiží metody Příběhu v podnikové praxi;

Čtvrtek 22.4.2004, hotel Savoy Praha
Dialog jako jeden ze zdrojů zvyšování energie v týmech;

Čtvrtek 19.2.2004, hotel Savoy Praha
Dosahování průlomových cílů;

Čtvrtek 4.12.2003, hotel Savoy Praha

Úterý 10.6.2003, hotel Savoy Praha
Ozvěny budoucnosti I.;

Středa 12.2.2003, hotel Savoy Praha
Praktický management ke zvyšování produktivity a výkonnosti;

Čtvrtek 7.11.2002, hotel Savoy Praha
Knowledge management nejsou jen informační systémy - učení lidí a úspěšných organizací;

Čtvrtek 5.9.2002, hotel Savoy Praha
Řízení dodavatelské produktivity ve výrobě i ve službách;

Čtvrtek, 6.6.2002, Butterfly Mariánské Lázně
Nové výrobní koncepty a rozvoj výrobních systémů;

Čtvrtek 4.4.2002, hotel Savoy Praha
Talentovaní pracovníci - hledání, vedení a řízení jejich výkonnosti;

Čtvrtek 7.2.2002, hotel Savoy Praha
Manažerský kompas - základní etické hodnoty ve vedení lidí;

Čtvrtek 22.11.2001, hotel Savoy Praha.
Jak rozvíjet prvky podnikové kultury, které podporují zlepšování produktivity?

Zpět na obsah

Registrace a podmínky

Registrace a podmínky pro účast na strategické skupině (pdf)

Zpět na obsah