Cesky

Historie společnosti

Jsme stále stejní, přesto jiní

V roce 1991 se zakladatelé společnosti JASEKA, Mgr. Jaroslav Seifert a ing. Jarmila Fryntová, sešli nad prvním projektem. V té době se každý z nich věnoval svým podnikatelským aktivitám. Při uskutečňování tohoto projektu poznali, že v oblasti podnikání rozhodují schopnosti lidí, jejich myšlení a dovednost přeměnit sny a plány ve skutky. Rozhodli se založit společnost, jejímž posláním by byl rozvoj osobnosti člověka v podniku. Šlo jim především o to inspirovat účastníky aktivačních školicích programů (motivačních a vzdělávacích) ke změnám ve svých postojích a následném reálném chování. Společnost Jaseka byla založena v roce 1992.

Poslání společnosti se vytvářelo a ujasňovalo postupně, během spolupráce s předními průmyslovými podniky a hotely. Zakladatelé se obklopili týmem spolupracovníků. Několik dalších let společnost vedla rozsáhlé projekty, k nimž patřila i velká Assessment Centra, opakované a rozsáhlé aktivity pro obchodníky, dlouhodobá školení mistrů. Společnost vydávala vlastní časopis Nová Cesta a pořádala veřejné semináře zaměřené na problematiku vzdělávání dospělých. V roce 1994 byla společnost JASEKA pověřena, jako první externí organizace v dané oblasti vůbec, skupinovým koučováním mistrů supervizorů ve firmě Škoda automobilová a.s. Mladá Boleslav (dnešní Škoda Auto). V roce 1995 Jaseka uspořádala v pražském hotelu InterContinental konferenci „Angažované partnerství 95“, na niž navazovala konference v roce 1998 v hotelu Butterfly v Mariánských Lázních s podobným zaměřením. Při realizaci velkých projektů, programu koučování supervizorů a vytváření nových projektů pro lázeňské organizace a další klienty, se společnost prosadila jako spolehlivý dodavatel poradenských a vzdělávacích služeb.

Nepodařilo se však udržet pohromadě poměrně početný tým vlastních spolupracovníků. Produktově docházelo ke stále výraznějšímu zaměření společnosti na plnění specifických, přesně vymezených úkolů, na podporu radikálních změn podnikové kultury klienta, intervencí do sociální a psychologické „vrstvy“, která představuje v organizaci svébytný svět komunikace a vztahů. Spojení znalostí o lidském chování a komunikace s jedinečným a prakticky využitelným know-how pro rozvoj situačních dovedností ve vedení lidí a se znalostmi z oblasti moderního průmyslového inženýrství posunulo společnost Jaseka ještě blíže reálnému prostředí zákazníků - ke koučování, supervizi, řízení změn. Společnost se v současné době specializuje na automobilový průmysl a řetězec jeho dodavatelů různých stupňů.

Posláním společnosti Jaseka i nadále zůstává dosahování výsledků ve vzdělávací a poradenské činnosti. Jaseka tím spoluvytváří podmínky pro rozvoj dynamických lidí, kteří se stávají pro své okolí činiteli pozitivních změn, přinášejí radost z výkonu a lepší výsledky zaměstnavatelské organizaci i jim samotným.

Pour Feliciter společnosti Jaseka

pf2007-jaseka pf2008-jaseka pf2008-jaseka pf2008-jaseka