Cesky

Management

Mgr. Jaroslav Seifert

Mgr. Jaroslav Seifert Roli odborného garanta jednotlivých projektů a hlavního lektora nejčastěji přejímá Mgr. Jaroslav Seifert. Ve firmě působí od roku 1992.

Absolvent FF UK, oboru andragogika. Působil v podnicích čs. leteckého průmyslu a v jedné z největších obchodních firem v republice. Ve společnosti Jaseka zodpovídá za strategii a za vytváření a rozvoj efektivních poradenských postupů. Působí jako poradce, kouč a lektor. Je moderátorem Strategických skupin, které jsou zaměřeny na trendy a postupy rozvíjející koncept „učící se firmy“. Publikuje v odborných časopisech, přednáší na odborných seminářích a konferencích. Při podpoře změn dosahuje uznatelných výsledků a v jeho stylu je oceňována schopnost motivovat střední management a dovednost volit takové postupy, které vytvářejí nové standardy a usnadňují nadchnout personál pro užitečné a nezbytné změny.

Ing. Jarmila Fryntová

Pozici koordinátora projektů a zároveň jednatele společnosti zastává Ing. Jarmila Fryntová ,která se mimo to věnuje individuálnímu koučování. Ve firmě působí od roku 1992.

Po absolvování VŠE obor MAŘP v Praze působila v Ústavu pro racionalizaci podniků spotřebního průmyslu v oblasti vývoje SW. Později se podílela na změnách ve strategiích jedné z předních obchodních firem v oblasti distribuce SW a HW. Ve společnosti Jaseka působí od jejích začátků a její přínosy jsou klienty uznávány, zvláště příspěvky při realizaci organizačních konstelací.