Cesky

Naše hodnoty

Dialog a spoluvytváření

Nic neděláme sami o sobě, nic klientovi nepředepisujeme, působíme v procesním modu. Znalosti klienta a jeho samostatnost v dané oblasti rozvíjíme v dialogu. Hodnota, kterou vytváříme není založena na „toku jedním směrem“ a nezáleží jen na poskytovateli služby. Je spoluvytvářena vzájemnou komunikací, která hodnotu přidává ještě před zahájením vlastních poradenských aktivit.

Identifikace nových přírůstku k hodnotě

Klient vytváří „zákaznickou hodnotu“ pro své zákazníky za určitého stavu systému (využití technologií, materiálu, lidí), tedy i za určitých nákladů. Posilujeme schopnosti klienta poskytnout vyšší hodnotu při stejných nákladech a to především identifikací a uvolněním nových přírůstků, které přináší lepší komunikace, odstranění plýtvání, lepší spolupráce a trvalé zlepšování (zlepšení celých myšlenkových setů klíčových osob).

Zákazník na prvním místě

Zákazník je král, zákazník je na prvním místě. To pro nás není otřepaná fráze. Důkazem je naše soustavné úsilí o pružnost, pochopení pro změny, které je nucen náš klient náhle uskutečnit. Klient má získat tolik výhod a v takové míře, jak bylo v přípravných pracích pro daný projekt stanoveno.

Orientace na nejnižší a střední úroveň vedení

Vedoucí provozů, mistři, vedoucí odborů a úseků, oddělení, pracovních skupin a týmů – to jsou ti, kterým přináší účast v našich programech největší prospěch. Důsledkem je lepší pochopení vlastní role, kvalitnější rozvrhování času, čas na přemýšlení a komunikaci se svými lidmi (odstranění zahlcenost a akční ochablosti).

Přiměřenost a smysluplnost

Jde především o přiměřenost v nasazených prostředcích, metodách, rozsahu a očekávání od jednotlivých projektů, týmů a aktivit. Každá jednotlivá aktivita i jejich uspořádání do programu mají dávat klientovi i jednotlivým účastníkům smysl, motivovat je a inspirovat je.

Stálé učení

Být otevřeni novým myšlenkám, ochota přijmout i to „co u nás nebylo vynalezeno“, sdílet své znalosti a stále se učit. Lidé mají potřebu být členy různých skupin a členství v každé skupině jim musí dávat smysl. Takové požadavky plní různé týmy, formální a neformální komunity, které jsou buď zaměřeny na cíl nebo pojí své členy rozvíjením jejich znalostí a zájmů. Proto v organizaci probíhá a prostřednictvím našich projektů je posilováno učení a sebezdokonalování jednotlivců i týmů.

Štíhlé myšlení a trvalé zlepšování

Cesta ke znamenitosti je cestou k pohybujícímu se cíli. Zatímco organizace na své cestě k provozní dokonalosti pokročí, cíl se posune. To znamená nejen štíhlou a agilní výrobu, ale štíhlé myšlení v celé organizaci. Jeho nedílnou součástí je standardizace a trvalé zlepšování. Takové zaměření je součástí každého námi vedeného projektu.

Měřitelnost a doložitelné výsledky

Vítáme spolupráci s klienty, kteří jsou připraveni měřit posuny k nimž v důsledku společných aktivit a projektů dochází. Schopnost obou zúčastněných stran doložit dosažené výsledky pokládáme za samozřejmost, na ukazatelích a indikátorech, které jsou vzájemně vyjasněné a pro obě strany přijatelné.

Rozvoj a podpora talentů

Personální a výrobní strategie se stále sbližují. A v personálních strategiích dominují otázky kvalitních, talentovaných pracovníků, kteří jsou schopni spolupracovat v týmech. Vyhledávání takových pracovníků probíhá především „zevnitř“ a to takovou intenzitou, aby klíčové provozní pozice byly zastávány spolupracovníky, kteří mají s fungováním organizace autentickou zkušenost. Několik „poolů“ a postupně stále náročnější způsob práce s „talenty“ je předmětem našeho intenzivního zájmu a podpory klientům.

Princip odpovědnosti

V každé aktivitě a každém projektu posilujeme schopnost klienta a jeho lidí převzít absolutní odpovědnost za dosažení vymezených výsledků.

Více energie v týmech i u jednotlivců

Po léta vytvářená vlastní metodologie, způsob práce všech členů týmu, přístup a otevřená komunikace vedou k postupnému uvolnění energie v týmech klienta i u všech jím zapojených jednotlivců.