Cesky

OTYPROZ, nový typ optimalizačních „Kaizen+“ workshopů

Současná hospodářská situace podněcuje inovace a využívání nových přístupů a produktů ve všech oborech. Naše metodologie a nabízené řešení v Kaizen workshopech nového typu OTYPROZ představují vysokou přidanou hodnotu pro vás a vaši firmu. Platí pravidlo, že za dohodnutou odměnu získáte přínosy ve výši desetinásobku i více. Pokud chcete být stále konkurenceschopní a na špici mezi nejlepšími v oboru vyzkoušejte nový produkt OTYPROZ, nový typ šetřících „Kaizen+“ workshopů.

Cílová skupina

  Optimalizační program OTYPROZ je určen výrobním podnikům, družstvům, větším firmám, logistickým centrům, podnikům služeb, vodárenským podnikům, aj., všem kteří chtějí vydělat svým vlastníkům více peněz, upevnit svoji pozici na trhu, čelit výkyvům trhu a snížit náklady. Speciální modul byl vytvořen vzhledem k velkému zájmu pro auto a pneu servisy.

  Přístup

  Vhodná kombinace sociálně-psychologických přístupů, intuitivní a kreativní metody s inženýrským přístupem. Proto docilujeme přepokládaných vymezených finančních přínosů s vysokou jistotou. Náš přístup jsme opakovaně ověřili v praxi velmi dobře fungujících výrobních (převážně nadnárodních) podniků a jejich organizačních jednotek.

  Příprava i postup workshopu nového typu (OTYPROZ) a plnění implementačního plánu jsou přesně časovány a strukturovány. Přitom je rozvíjena seriozní kreativita a vnitřní motivace účastníků. Klient připraví rámcové zadání, vymezí cílovou oblast, stanoví měřítka pro posuzování přínosů ve věcné (procesní a sociální) i ve finanční rovině. Zároveň určí vedoucího pracovníka, který bude odpovědný za realizaci této aktivity. Následuje vlastní jádro workshopu, jeho zpřesňování, vymezování závěru a uvedení do protokolu.

  Přístup lze využít ve výrobě, údržbě, logistice i nepřímé oblasti. Ve službách je možné též využít naši modifikovanou verzi.

  Váš užitek

  Přínosy se pohybují z naší zkušenosti v částkách pro první rok uplatnění od 400 000,- do několika milionů CZK/workshop, v produktivitě 5 - 25 % pro danou oblast procesu, často jsou výsledky přímo promítnuty do nižšího počtu pracovníků, kteří jsou potřeba k dosažení předpokládaných výstupů v procesu.
  • Zvýšení výkonnosti na úrovni týmů, dílny, procesu a celé firmy
  • Zlepšení logistiky
  • Využití pracovních sil
  • Snížení odpadu, lepší využití materiálu
  • Zlepšení komunikace mezi odděleními, středisky…
  • Zvýšenou loajalitu zapojených pracovníků k firmě
  • Větší zájem zaměstnanců o to co a proč dělám
  • Vytěžíte z krize a získáte peníze potřebné na přežití, na další rozvoj, resp. inovace
  • Měřitelné výsledky do 30 dnů po ukončení workshopu
  • S jistou nadsázkou můžeme prohlásit, že klient s námi získává přinejmenším "jistotu desetinásobku", a přínos dále exponenciálně roste (v oblasti projektů optimalizace činí náklady na poradenské služby zpravidla 10 % z předpokládaných ročních přínosů projektu).

  Jak na to?

  • Dohodnout si cíl, potřebu, úzké místo, které je potřeba řešit
  • Začít pilotním řešením v dohodnuté oblasti
  • Myslet bez předsudků a předpojatosti
  • Zajistit kapacitu zainteresovaných zaměstnanců po 3 dny včetně pracovníka výrobního controlingu pro výpočet přínosů

  Čím se odlišujeme?

  • Originální produkt a metodologie
  • Rychle reagujeme na potřeby klienta
  • Naše intervence působí v celém spektru spolupracující organizace
  • Pomáháme uvolnit energii jednotlivců i týmu, která přerůstá v lavinu pozitivních změn
  • Neustále konzultujeme, porovnáváme a zdokonalujeme produkt dle nejnovějších poznatků
  Pokud máte vážný zájem o radikální změnu k větší efektivitě společnosti neváhejte nás kontaktovat ke konzultaci a společné přípravě výše uvedených aktivit.