Cesky

Optimalizační program OTYPROZ pro auto a pneu servisy

Dovolte, abychom položili několik otázek úvodem naší nabídky:
  • Jaký dopad pro fungování vaší organizace by měl snížený prodej nových vozů (některé odhady mluví o 6-8% pro nejbližší tři roky)?
  • Pokládáte za užitečné optimalizovat procesy v přímé i nepřímé činnosti tak, aby různé typy úspor měly plnou šanci k zavedení?
  • Chápou vaši spolupracovníci, především ti v servisu, jak je utvářena hodnota pro zákazníka a jak poskytnuté služby z hlediska hodnoty zákazník vnímá?
V posledních měsících se objevuje spousta nových, zdá se, že stále přesnějších názorů na povahu současné krize a její důsledky pro prodej a servis automobilů. V případě, že opravdu dojde k předpokládanému propadu v prodejích vozů, bude bezesporu představovat dobře fungující servis a prodej příslušenství příležitost pro zlepšení hospodářských výsledků. Ztráta zákazníků v důsledku nedodání „hodnoty za peníze“ nebo vysoké vnitřní náklady v důsledku neprovedené optimalizace mohou být velkou nepříjemností po nejbližší dva tři roky a nepříznivě ovlivnit i budoucí vývoj ve výnosech.

Nabízíme vám náš optimalizační program, který obsahuje v několika časově a finančně nenáročných schůzkách
  • krátký (opakovací) trénink zlepšení postojů a měkkých dovedností servisního personálu (od technika, přes kanceláře, fakturaci a pokladnu až na dílnu a do skladu); upevnění znalosti „jak já přispívám k potvrzení pocitu zákazníka >dostal jsem správnou hodnotu za peníze<“
  • optimalizaci logistických a informačních toků prostřednictvím samotných výkonných pracovníků, kteří strukturovaně navrhují lepší řešení (standardy, postupy), přičemž se zvyšuje jejich loajalita a jsou docíleny přímé finanční přínosy (úspora nákladů, zlepšení výkonnosti)
  • motivace personálu k lepší vzájemné komunikaci, spolupráci a přemýšlení, které usnadní kontrolu všech skupin nákladů (vytvoření enormního tlaku na udržení profitability resp. zdravého cash-flow všemi zaměstnanci), sami pracovníci se podílejí na nových standardech (vytvoření, zavedení, každodenní uplatňování).
Cílová skupina: auto a pneu servisy

S podobnými programy, které mají měřitelné (předem stanovené) finanční přínosy, máme zkušenost, stejně jako s praktickým užitím pojmu „hodnota za peníze“ u osob, které přímo nebo nepřímo přicházejí do kontaktu se zákazníkem. Optimalizační programy nabízíme také pro jiné výrobní i nevýrobní podniky, družstva, větší firmy, ligistická centra, podniky služeb, atp.