Cesky

Klub talentů

Cyklus veřejných seminářů je vhodný pro mistry, supervizory a koordinátory pracující v průmyslu automobilový průmysl automobilovém, pro dodavatelé AP I. a II. stupně a některým dalším výrobním složkám. Jedná se o cyklus šesti jeden a půl denních seminářů, vždy jedenkrát v měsíci. V předvečer každého setkání se uskuteční klubový večer - setkání se zajímavým hostem a dialog zaměřený k tématům modulu. Ve všech modulech budou použity úspěšné a přínosné metodiky společnosti Jaseka, výklady budou provázeny prezentacemi na dataprojektoru, účastníci budou vybaveni odbornou literaturou a pracovními manuály. Specificky budou využity výcvikové metody, video záznam, sebereflektování, narativní metoda.

Reakce v tisku

mapa

Registrace

Registrace a podmínky Klubu talentů (pdf)