Cesky

ŠKOLA TALENTŮ – ZPĚTNÉ VAZBY

Společná fotografie I. běhu programu

První běh programu jsme uzavřeli dne 11.4.2007 slavnostním setkáním v hotelu Tranzit na letišti Ruzyně.

Výběr ze zpětných vazeb


„Témata, jak jsem se s nimi seznámila v obsahu tréninku, jsou cílena na problematiku hotelnictví. Téma je vždy zpracováno jak teoreticky, tak podchyceno a vysvětleno na příkladech ze života. Dobrý a rozmanitý kolektiv účastníků, nové podněty. Snaha všech se něco naučit a použít pro sebe sama.“
// Oldřiška Levá, hotel Paříž*****


„Zpočátku jsem očekával školení jako každé jiné, tedy „tuctové, nudné, suché,“ tzv. „nalévání informací.“ Jsem rád, že je tomu jinak. Očekával jsem dále, že budu „trpět“, snažit se každý den těch 8 hodin přežít. Naštěstí netrpím a účast v programu hodnotím jako obohacující a inteligentní zábavu.
// Daniel Ruboš, hotel Tranzit****


„Co mi v tomto programu jednoznačně chybí? Dostatek času – rychle to utíká“
// Eva Karpíšková, hotel Angelo****


Jak lze okomentovat metodu, kterou je výuka vedena? „Přináší různé úhly pohledu, více názorů, více užitečných informací a rad. Využití a odzkoušení poznatků v praxi.“
// Alena Bottová, hotel Duo****

Komentář člena realizačního týmu k průběhu I.běhu

Již první setkání skupiny nám potvrdilo správnost předpokladu, že účast osob z rozmanitých hotelů bude obohacující. Účastníkům nabízí možnost poznat širokou škálu přístupů a pracovních postupů, používaných v předních pražských hotelech. Své praktické zkušenosti porovnávají s teoretickým výkladem lektorů a jsou vedeni k tomu, aby sami hledali postupy, které jsou nejvhodnější pro situaci vysílajícího hotelu. Tím si budují velmi solidní základ uvažování orientovaného na zákazníky a rozvíjejí své manažerské myšlení. Ruku v ruce pak následuje růst angažovanosti a motivace.

Nesmírně motivující pro účastníky je vzájemné setkávání ve skupině talentovaných pracovníků, z nichž mnozí představují ve svých týmech opravdové týmové jádro a mohou být ostatním vzorem co do přístupu k hostům, spolupracovníkům a k dalšímu profesnímu rozvoji. Stejný smysl mají klubové večery, při kterých se účastníci setkávají s vynikajícími odborníky z hotelového průmyslu v ČR.

Výuku se snažíme vést kombinací teoretického výkladu a navazujících praktických nácviků a řešení problémových situací. Velký důraz je kladen na lektorem řízený dialog mezi účastníky. Účastníkům je od počátku programu poskytována výrazná podpora lektorů, včetně nabídky individuálního koučování.

Mgr. Matěj Seifert
Jaseka s.r.o.