Cesky

Výhody pro klienta

Klient v každém případě ze spolupráce s naší společností získává. Získané výsledky jsou dlouhodobé a v některých případech může být přínos exponenciální. Každý větší projekt je spjat s úsilím porovnat vklady a přínosy.

Při realizaci společných projektů klient získává nejen předem stanovené a vymezené přínosy (příspěvky k tvorbě hodnoty), ale skrze vzájemnou spolupráci ještě navíc získává:
  • více důvěry uvnitř podniku vytvořením směrodatných příkladů;
  • narušení vrstev, které mohou být překážkou komunikace;
  • určení konkrétních oblastí pro zlepšování, pro vyšší zapojení výrazných individualit;
  • posílení konceptu štíhlého managementu a štíhlé výroby (poskytování služeb);
  • výrazné uvolnění energie členů týmu ke zvýšení tvořivosti a výkonnosti;
  • příležitost pro promyšlené vyvažování rychlosti, nákladů, kvality, spolehlivosti;
  • dosahování nových typů příspěvku k tvorbě hodnoty se schopnostmi a motivací lidí v podniku.